ErgoTech Commerce

注意事項:
請確實依照檔案夾內所含之說明檔安裝,如無任何說明檔,請直接執行即可。
其他未盡事項請參考客戶服務頁內之產品及相關問答。

※按 "下載"鍵後, 若出現以下畫面....

1 .若出現的是多個檔案的檢視畫器面,
請選擇"檔案">"下載" 儲存檔案。

2. 若出現的是"無法預覽的畫面" 請直接
按"下載"鍵下載。

 

 SP1008

檔案名稱 版本 檔案大小 更新時間 下載
SP1008手冊     20130514 0.9 MB 2016/01/21 11:47                                        

SP1106 

檔案名稱 版本 檔案大小 更新時間 下載
SP1106說明書   2012.10.14.1 2 MB 2013/12/17 04:06                                           

 


SP1108 

檔案名稱 版本 檔案大小 更新時間 下載
SP1108說明      2012.12.06.1 1.4 MB 2013/12/17 04:04                                          

SP1110 

檔案名稱 版本 檔案大小 更新時間 下載
SP1110手冊    20130325 1.5 MB 2016/01/21 11:46                                      

SP1300 

檔案名稱 版本 檔案大小 更新時間 下載
SP1300說明書 20160517 0.6 MB 2016/06/02 02:49                                      

SP1802

檔案名稱 版本 檔案大小 更新時間 下載
SP1802說明書 20120703 20 MB 2013/12/17 04:08